جزئیات پایان‌نامه - دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزئیات پایان‌نامه - دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
مصوبه اخلاق
کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران ارزیابی شده در:
IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1397.045 شناسه مصوبه:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
مقایسه آلوگرفت آمنیون با پیوند آزاد لثه پس از 6 ماه به منظور بهبود لثه چسبنده عنوان فارسی:
Comparison of amnion allograft with free gingival graft to evaluate healing of keratinized tissue after 6 months عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۷/۴/۲۰ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۹۱۱۱۲۷۲۰۱۳ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
زینب کدخدا نام کامل فارسی:
Zeynab kadkhoda نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
شقایق سادات جمالی نام کامل فارسی:
Shaghayegh Jamali نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@hbi.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.