جزئیات پایان‌نامه - دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزئیات پایان‌نامه - دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
مصوبه اخلاق
کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران ارزیابی شده در:
IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1397.046 شناسه مصوبه:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
تاثیر کاربرد اولتراسونیک بر افزایش عمق نفوذ و خاصیت ضد باکتریایی ماده حساس به نور در تکنیک Photodynamic therapy عنوان فارسی:
Survey the depth penetration and antibacterial property of photosensitiser in Photodynamic therapy affected ultrasonic application عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۷/۴/۲۰ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۹۵۱۱۱۲۱۰۰۲ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
شعله غبرائی نام کامل فارسی:
sholeh ghabraie نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
سهیل نیاورزی نام کامل فارسی:
soheil niavarzi نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@hbi.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.