English

جزئیات پایان‌نامه - دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

جزئیات پایان‌نامه - دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
مصوبه اخلاق
IR.IAU.TMU.REC.1397.045 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
بررسی اثر داروی مترژن بر post dural puncture headache بعد از سزارین در بیمارستان های دانشگاه آزاد درسال 97 عنوان فارسی:
the effect of the Methergine on postdural puncture headache after ceasarean delivery in Azad university hospitals in 1397 عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۷/۴/۱۰ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۲۶۳۵ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
مرضیه میرزایی نام کامل فارسی:
Marziye Mirzaei نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
آتوسا رهبری نام کامل فارسی:
Atousa Rahbari نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.