جزئیات پایان‌نامه - دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جزئیات پایان‌نامه - دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مصوبه اخلاق
کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارزیابی شده در:
IR.MUMS.DENTISTRY.REC.1397.048 شناسه مصوبه:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
مطالعه کلینیکی متغیرهای موثر بر پروگنوز دندان های دائمی تروماتیزه با آپکس باز عنوان فارسی:
Clinical study of factors affecting on prognosis of open apex permanent traumatized teeth عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۷/۶/۲۱ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۹۷۰۰۸۱ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
سعید مرادی نام کامل فارسی:
Saeed Moradi نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
رضا شاه محمدی نام کامل فارسی:
reza shahmohammadi نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@hbi.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.