جزئیات پایان‌نامه - دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزئیات پایان‌نامه - دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
مصوبه اخلاق
کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران ارزیابی شده در:
IR.TUMS.MEDICINE.REC.1397.418 شناسه مصوبه:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
بررسی یافته های درموسکوپیک تومورهای آدنکسال خوش خیم در مراجعین به درمانگاه بیمارستان رازی در بازه زمانی 1/12/96 تا 1/12/97 عنوان فارسی:
a study on dermoscopic findings of benign adnexal tumors in patients who referred to Razi hospital in the time of 1.12.96 to 1.12.97 عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۹۰۱۱۲۱۵۰۳۹ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
مریم نسیمی نام کامل فارسی:
Maryam Nasimi نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
فاطمه حسین پور سلوشی نام کامل فارسی:
Faateme Hoseynpoor نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@hbi.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.