جزئیات پایان‌نامه - مرکز آموزشی درمانی افضلی پور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان

جزئیات پایان‌نامه - مرکز آموزشی درمانی افضلی پور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مصوبه اخلاق
IR.KMU.AH.REC.1397.064 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش مرکز آموزشی درمانی افضلی پور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
بررسی موارد بروز تشنج نوزادی مشکوک و قطعی، اتیولوژی آن ها درنوزادان بستری در بیمارستان افضلی پور کرمان بین سال های 97-94 عنوان فارسی:
Evaluation of suspected and difinit neonatal seizure incidence ‚etiology & 1 year follow up in admitted neonates in Kerman Afzalipour Hospital between March 2015-2018 عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۷/۷/۷ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۹۷۰۰۰۰۵۲ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
حبیبه نژاد بیگلری نام کامل فارسی:
Habibeh Nejad Biglari نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
آرزو مهین بهزادی نام کامل فارسی:
arezoo mahin behzadi نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.