جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مصوبه اخلاق
IR.KUMS.REC.1397.661 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
بررسی فراوانی عوامل مرتبط با ابتلاء به مسمومیت با اپیوم در اطفال مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی در سال 97-1396 عنوان فارسی:
Study of opium poisoning related factors frequency in children refered to the emergency ward of doctor Mohammad Kermanshahi hospital at 2016-2017 عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۶/۲/۲۴ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۳۰۰۷۲۴۵ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
سیمین قینی نام کامل فارسی:
Simin Gheini نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
احمد سوری نام کامل فارسی:
ahmad souri نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.