جزئیات پایان‌نامه - مرکز آموزشی درمانی افضلی پور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان

جزئیات پایان‌نامه - مرکز آموزشی درمانی افضلی پور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مصوبه اخلاق
کمیته اخلاق در پژوهش مرکز آموزشی درمانی افضلی پور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان ارزیابی شده در:
IR.KMU.AH.REC.1397.126 شناسه مصوبه:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
بررسی سطح آگاهی و عملکرد دستیاران تمامی رشته های وابسته به جراحی در مورد اقدامات پس از مواجهه با Needle Stick Injuries در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1397 عنوان فارسی:
The Survey of Awareness and Operation (Performance) of Residents of all Disciplines Associated with Surgery About Exposure to Needle Stick Injuries at The Kerman University of Medical Sciences Hospitals in the 2018. عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۹۷۰۰۰۴۸۵ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
فاطمه نبی پور نام کامل فارسی:
Fatemeh Nabipour نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
زهرا شبان زاده دهشترانی نام کامل فارسی:
zahra shabanzade deheshterani نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@hbi.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.