English

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه آزاد اسلامی -واحد ورامین-پیشوا

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه آزاد اسلامی -واحد ورامین-پیشوا
مصوبه اخلاق
IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.022 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی -واحد ورامین-پیشوا ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
بررسی جهش های 4 اگزون شایع جهش پذیر ژن CFTR در 25 بیمار ایرانی مبتلا به CF عنوان فارسی:
Mutation analysis of the four Mutable exons of CFTR gene in 25 Iranian cystic fibrosis patients عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۷/۶/۱۳ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
فهیمه باغبانی آرانی نام کامل فارسی:
Fahimeh Baghbani arani نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
عصمت عرب نام کامل فارسی:
Esmat Arab نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.