جزئیات طرح پژوهشی - دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزئیات طرح پژوهشی - دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
مصوبه اخلاق
کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران ارزیابی شده در:
IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1397.147 شناسه مصوبه:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات طرح پژوهشی
طرح پژوهشی نوع:
بررسی اپالسنس ، فلورسانس و پارامترهای رنگی چند نوع سرامیک دندانی : تعیین اثرات ضخامت، نوع پالیش و accelerated aging عنوان فارسی:
Evaluation of Opalescence، Fluorescence and color parameters of Some Ceramics Materials: determining the Effect of thickness, Polishing and Accelerated Aging عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۹۷-۰۲-۷۰-۳۸۵۰۱ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات محقق اصلی
صدیقه السادات هاشمی کمانگر نام کامل فارسی:
Sedighe Sadat Hashemi kamangar نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@hbi.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.