English

جزئیات پایان‌نامه - دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

جزئیات پایان‌نامه - دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
مصوبه اخلاق
IR.IAU.TMU.REC.1397.306 کد مصوبه اخلاق:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ارزیابی شده در:
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ تاریخ تصویب:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت حاشیه شهرستان خوی در سال ۱۳۹۷ عنوان فارسی:
the effect of life skills training on mental health of women referring to comprehensive bedservice in khoy city in1 397 عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۷/۷/۱ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۴۵۵۰ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
محبوبه صفوی نام کامل فارسی:
Mahboubeh Safavi نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
هانیه صفر علیزاده نام کامل فارسی:
Hanieh Safar Alizadeh نام کامل انگلیسی:
کارآزمایی‌های بالینی ثبت شده در irct.ir
مشخصات انگلیسی مشخصات فارسی تاریخ ثبت عنوان کارآزمایی کد IRCT
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان زنان IRCT20190220042777N1

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.