English

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه علوم پزشکی مازندران

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مصوبه اخلاق
IR.MAZUMS.REC.1397.273 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مازندران ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
مقایسه ی اثر دهانشویه ی به لیمو با کلرهگزیدین بر روی ژنژیویت ناشی از پلاک عنوان فارسی:
Clinical effect of Aloysia citriodora mouth wash on plaque-induced gingivitis compare with عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۷/۸/۱۳ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۲۸۷۴ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
حدیث احسانی نام کامل فارسی:
Hadis Ehsani نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
درسا گیاهی نام کامل فارسی:
dorsagiahi نام کامل انگلیسی:
کارآزمایی های بالینی ثبت شده در irct.ir
مشخصات انگلیسی مشخصات فارسی تاریخ ثبت عنوان کارآزمایی کد IRCT
۱۳۹۷/۱۲/۷ مقایسه ی اثر دهانشویه ی به لیمو با کلرهگزیدین بر روی ژنژیویت ناشی از پلاک IRCT20190117042392N1

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.