English

جزئیات طرح پژوهشی - دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

جزئیات طرح پژوهشی - دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
مصوبه اخلاق
IR.IRSHUMS.REC.1397.006 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات طرح پژوهشی
طرح پژوهشی نوع:
بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه 4سوالی سلامت بیمار در بین بیماران مراجعه کننده به مراکزدر سال 98 بهداشتی-درمانی شهر ایرانشهر عنوان فارسی:
Validity and reliability of Persian version of Patient Health Qestionaire-4 among clients of primary health care centers in Iranshahr city-2019 عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۹۷۱۳۷ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات محقق اصلی
درا پرو نام کامل فارسی:
dorra parv نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.