English

جزئیات طرح پژوهشی - پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی

جزئیات طرح پژوهشی - پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی
مصوبه اخلاق
IR.ACECR.IBCRC.REC.1397.025 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات طرح پژوهشی
طرح پژوهشی نوع:
تعیین رضایت جمعیت بیمه شدگان روستائی از نحوه ارائه خدمات در مراکز مجری پزشک خانواده روستائی از جنبه های فنی و غیرفنی ارائه خدمات و در سطوح استانی عنوان فارسی:
Province level evaluation of satisfaction of insured rural population from family physician center services on technical and non-technical aspects عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات محقق اصلی
فرشاد فرزادفر نام کامل فارسی:
Farshad Farzadfar نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.