English

جزئیات پایان‌نامه - دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

جزئیات پایان‌نامه - دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مصوبه اخلاق
IR.MUI.MED.REC.1398.074 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
مقایسه میزان تراکم معدنی استخوان در بیماران مبتلا به آترو اسکلروز مراجعه کننده به مرکز پزشکی چمران اصفهان با گروه کنترل در سال 96-1395 عنوان فارسی:
comparison of total bone mineral density(BMD) in atherosclerotic and non-atherosclerotic patients of CHAMRAN heart medical center in Isfahan in 1395-96 . عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۶/۱/۲۳ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۳۹۷۷۳۹ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
مرتضی آبدار اصفهانی نام کامل فارسی:
Morteza Abdaresfahani نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
حسین رفیعی بهابادی نام کامل فارسی:
Hosein Rafie نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.