English

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه علوم پزشکی قم

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه علوم پزشکی قم
مصوبه اخلاق
IR.MUQ.REC.1398.006 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی قم ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
مقایسه تاثیرمراقبت تکامل عصبی خانواده محور با مراقبت تکامل عصبی خانواده محور مبتنی بر ذهن آگاهی بر پیامدهای نوزادی و والدین نوزادان پره ترم بستری در NICU عنوان فارسی:
Comparison of the effect of family-centered neurodevelopmental care with family-centered neurodevelopmental care on the effects of neonatal outcomes and pre-term neonatal parents in NICU عنوان انگلیسی:
مشخصات استاد راهنما
مجتبی انصاری شهیدی نام کامل فارسی:
mojtaba ansari نام کامل انگلیسی:
مشخصات استاد راهنمای دوم
حسن رضایی جمالویی نام کامل فارسی:
hasan Rezaeei نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
اشرف خرمی راد نام کامل فارسی:
Ashraf Khorami rad نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.