English

جزئیات پایان‌نامه - دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزئیات پایان‌نامه - دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
مصوبه اخلاق
IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.018 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
بررسی بیماران درمان شده با (local broad band UVB ( local BBUVB در بیمارستان رازی سال ٩٠ تا ٩٦ بخش بیماریهای پوست عنوان فارسی:
Study of patients treated with (Local BBUVB) local broad band UVB At Razi Hospital from 90 to 96 parts of skin diseases عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۸۹۲۳۱۰۱۰۲۴ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
مریم غیاثی نام کامل فارسی:
Maryam Ghiasi نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
گیتی عسگری نام کامل فارسی:
giti asgari نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.