English

جزئیات پایان‌نامه - پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزئیات پایان‌نامه - پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مصوبه اخلاق
IR.TUMS.TIPS.REC.1398.005 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
تعیین موثرترین فراکشن فعال از ریشه شقاقل ایرانی(Polygonatum orientale) بر مهاجرت و رشد سلول فیبروبلاست موشی (NIH) در محیط برون تنی عنوان فارسی:
Determination of the most active fraction from Polygonatum orientale root on in vitro mice fibroblast migration and proliferation عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۹۱۱۱۲۶۶۰۹۷ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
حمیدرضا ادهمی نام کامل فارسی:
Hamidreza Adhami نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
غزل السادات هاشمی نام کامل فارسی:
Ghazal sadat Hashemi نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.