English

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه علوم پزشکی ایلام

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه علوم پزشکی ایلام
مصوبه اخلاق
IR.MEDILAM.REC.1398.014 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایلام ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
بررسی سطح سرمی پروتئین واکنشی C- دربیماران آپاندیسیت حاد در بیمارستان امام خمینی ایلام در نیمه اول سال 97با بررسی پرونده های موجود بیمارستان مذکور عنوان فارسی:
Study of Serum C-reactive protein in patients with acute appendicitis in Imam Khomeini Hospital in Ilam in the first half of the year, 97, examining the records of this hospital عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۸/۲/۴ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
جلیل فیضی نام کامل فارسی:
Jalil Feizi نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
احمد جرفی نام کامل فارسی:
Ahmad Jarfi نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.