English

جزئیات پایان‌نامه - دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شیراز

جزئیات پایان‌نامه - دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مصوبه اخلاق
IR.SUMS.MED.REC.1398.115 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
بررسی همبستگی معیارهای دموگرافیک و تصویربرداری با میزان موفقیت عمل ونتریکولوستومی بطن سوم به روش اندوسکوپیک (ETV) در بین بیماران هیدروسفال عنوان فارسی:
ٍdemographic and radiologic findings and ETV sucess rate عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۸/۲/۱۴ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۹۷-۰۱-۰۱-۱۶۷۷۹ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
محمد صادق مسعودی نام کامل فارسی:
Mohammadsadrgh Masoudi نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
الهه رضایی نام کامل فارسی:
Elahe Rezaei نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.