English

جزئیات طرح پژوهشی - پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن سینا

جزئیات طرح پژوهشی - پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن سینا
مصوبه اخلاق
IR.ACECR.AVICENNA.REC.1398.005 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن سینا ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات طرح پژوهشی
طرح پژوهشی نوع:
مقایسه ارزیابی زیست شناختی و روان شناختی در مردان با و بدون اختلال کاهش میل جنسی در بیماران نابارور مراجعه کننده به درمانگاه مردان مرکز درمان ناباروری ابن سینا عنوان فارسی:
Comparison of Biological and Psychological Evaluation of Hypoactive Sexual Desire Disorder in Patients Reffered to Avicenna infertility clinic عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات محقق اصلی
بهزاد قربانی نام کامل فارسی:
Behzad Ghorbani نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.