English

جزئیات طرح پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی ایران

جزئیات طرح پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی ایران
مصوبه اخلاق
IR.IUMS.REC.1398.145 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات طرح پژوهشی
طرح پژوهشی نوع:
بررسی فراوانی و علل خطاهای پزشکی و موانع گزارش‌دهی آن در تکنولوژیست‌های اتاق عمل مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1397-1398 عنوان فارسی:
Investigating Frequency and causes of medical errors and its reporting barriers in operating room technologists in hospital affiliated to Iran University of Medical Sciences in 2019 عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۱۴۰۲۴ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات محقق اصلی
صدیقه حنانی نام کامل فارسی:
Sedigheh Hannani نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.