English

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مصوبه اخلاق
IR.TBZMED.REC.1398.155 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
مقایسه اثر بخشی تکنیکهای مختلف Agitationدر میزان نفوذ داخل توبول عاجی سیلرهای بیوسرامیک عنوان فارسی:
comparison of efficacy of different Agitation techiniques on dentinal tubules penetration of bioceramic sealers عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۷/۳/۸ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۶۰۳۰۰ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
وحید زند نام کامل فارسی:
vahid zand نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
علیرضا مجیدی نام کامل فارسی:
alireza majidi نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.