English

جزئیات طرح پژوهشی - دانشکده علوم پزشکی آبادان

جزئیات طرح پژوهشی - دانشکده علوم پزشکی آبادان
مصوبه اخلاق
IR.ABADANUMS.REC.1398.004 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی آبادان ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات طرح پژوهشی
طرح پژوهشی نوع:
مقایسه دیدگاه پرستاران و بیماران تحت مراقبت آنها از رفتارهای مراقبتی و ارتباط آن با رضایت مندی بیماران از مراقبت عنوان فارسی:
Comparison of nurses 'and patients' caregivers 'views on caring behaviors and their relationship with patients' satisfaction with care عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۸/۲/۸ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
U۹۷-۵۶۹ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات محقق اصلی
سعیده الهامی نام کامل فارسی:
Saeedeh Elhami نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.