English

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مصوبه اخلاق
IR.AJUMS.REC.1398.173 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
بررسی اثر استفاده همزمان از فایل چرخشی xp endo finisher و محلول EDTA بر روی میزان گیر پست فایبر به عاج دندان هنگام آماده سازی فضای پست عنوان فارسی:
Effect of using xp endo finisher with EDTA on bonding of fiber post to dentin during post space preparation عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۳۳۰۰۹۵۴۲۰ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
منصور جعفرزاده زفره نام کامل فارسی:
Mansour Jafarzadeh نام کامل انگلیسی:
مشخصات استاد راهنمای دوم
عزیز ذرتی پور نام کامل فارسی:
aziz zoratipour نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
اسما قیم نام کامل فارسی:
asma gahum نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.