English

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نیشابور

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نیشابور
مصوبه اخلاق
IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1398.002 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نیشابور ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
مقایسه اثربخشی غنی سازی روابط زوجین و آموزش مهارتهای مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر تحمل پریشانی، رفتارهای خود تخریبی و رضایت از زندگی زنان رها شده از مصرف مواد مخدر عنوان فارسی:
Comparison of the Effectiveness of Enriching Couples' Relationships and Teaching Skills Based on Improving Quality of Life on Delinquency, Self-Abstinence Behaviors and Satisfaction of the Life of Abused Women from Drug Abuse عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۷/۶/۱ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۹۵۰۳۱۹۱۰۳ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
حسن توزنده جانی نام کامل فارسی:
hassan tuzandejani نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
الهام قاجاری نام کامل فارسی:
Elham Ghajari نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.