English

جزئیات طرح پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی جهرم

جزئیات طرح پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی جهرم
مصوبه اخلاق
IR.JUMS.REC.1398.038 کد مصوبه اخلاق:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی جهرم ارزیابی شده در:
۱۳۹۸/۴/۱۷ تاریخ تصویب:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات طرح پژوهشی
طرح پژوهشی نوع:
شناسایی و اولویت بندی عوامل بروز نیدل استیک در مراکز خدمات درمانی با استفاده از روش فرآیند تجزیه سلسله مراتبی فازی (FAHP) عنوان فارسی:
Identification and Prioritization of Needle stick risk Factors in the Health Care Centers Using the Fuzzy Hierarchy Process Analysis (FAHP) عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۸/۲/۳۱ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات محقق اصلی
فرناز باقری فرد نام کامل فارسی:
Farnaz Bagherifard نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.