English

جزئیات پایان‌نامه - مرکز آموزشی درمانی افضلی پور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان

جزئیات پایان‌نامه - مرکز آموزشی درمانی افضلی پور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مصوبه اخلاق
IR.KMU.AH.REC.1398.068 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش مرکز آموزشی درمانی افضلی پور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1398 عنوان فارسی:
The prevalence of depression and its related factors in the faculty of medicine of kerman University of Medical Sciences in 2016 عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۸/۴/۱۸ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۹۷۰۰۰۴۵۲ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
حسن ضیاءالدینی نام کامل فارسی:
Hassan Ziaaddini نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
مرضیه دهقان نام کامل فارسی:
marziyeh dehghan نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.