English

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مصوبه اخلاق
IR.TBZMED.REC.1398.549 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
بررسی اثرات استرس جلسه دفاع از پایان نامه بر روی عملکرد شناختی و تغییرات کورتیزول بزاقی در دانشجویان پزشکی عنوان فارسی:
Study of the Stress of thesis defense meeting on cognitive functions and salivary cortisol changes in medical student عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۸/۴/۶ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۵۹۸۶۴ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
علی فخاری دهخوارقانی نام کامل فارسی:
ali fakhkhari نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
فاطمه رضائیان فرح آبادی نام کامل فارسی:
fatemeh rezayan نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.