English

جزئیات پایان‌نامه - مرکز آموزشی درمانی افضلی پور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان

جزئیات پایان‌نامه - مرکز آموزشی درمانی افضلی پور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مصوبه اخلاق
IR.KMU.AH.REC.1398.127 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش مرکز آموزشی درمانی افضلی پور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
بررسی خصوصیات دموگرافیک و بقا در بیماران Solid-Pseudo Papillary tumor پانکراس عنوان فارسی:
Demographic and Survival Characteristics in Patients with Solid Pseudo-Papillary Pancreatic Tumor عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۸/۷/۷ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۹۷۰۰۰۵۶۱ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
محمد شفیعی نام کامل فارسی:
Mohammad Shafiei نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
صوقی صفوی نام کامل فارسی:
soghi safavi نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.