English

حیوانات آزمایشگاهی

حیوانات آزمایشگاهی

راهنماها

عنوان
راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی
راهنمای اخلاقی استفاده از حیوانات در فعالیت‌های آموزشی
راهنمای استاندارد تراکم نگهداری حیوانات آزمایشگاهی
راهنمای ایمنی زیستی مراکز حیوانات آزمایشگاهی
راهنمای طراحی و اجرای مطالعات حیوانات آزمایشگاهی (PREPARE)
راهنمای ملاحظات اخلاقی در کار با موش‌‌های مدل سرطان
راهنمای نگارش مقالات حیوانات آزمایشگاهی (ARRIVE-2010)
چک‌لیست نگارش مقالات حیوانات آزمایشگاهی (ARRIVE-2020)

 

دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مکاتبات مهم

عنوان
ملاحظات مهم در خصوص کار با حیوانات آزمایشگاهی
ضرورت توجه بیشتر نسبت به استفاده از برخی گونه‌های حیوانات در امور پژوهشی
ضرورت استفاده از روش‌های جایگزین در صورت امکان
امکان استفاده از نرم افزار شبیه سازی حیوانات آزمایشگاهی در آموزش فیزیولوژی و فارماکولوژی
همکاری با دانشگاه Philipps کشور آلمان جهت استفاده رایگان از نرم‌افزار شبیه‌ساز فیزیولوژی و فارماکولوژی
لزوم تخصیص کد اخلاق پیش از آغاز پروژه‌های حیوانی

 

جایگزین‌های حیوانات آزمایشگاهی

عنوان
نرم افزارها و منابع

 

فرم‌های نظارت

class="zar">
عنوان
درخواست بررسی اخلاقی طرح‌های پژوهشی مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی (فرم پروپوزال اخلاقی)
درخواست مجوز کار با حیوانات آزمایشگاهی
درخواست تغییر در طرح‌نامه مصوب حیوانات آزمایشگاهی
درخواست بررسی اخلاقی استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در دوره‌های آموزشی
فرم نظارت بر استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در طرح‌های مصوب کمیته اخلاق
فرم نظارت بر استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در دوره‌های آموزشی
فرم ممیزی مراکز تکثیر، پرورش و نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی
فرم بازدید کمیته/کارگروه اخلاق از مراکز حیوانات آزمایشگاهی
فرم ثبت عملکرد شرکت‌کنندگان کارگاه‌های کار با حیوانات آزمایشگاهی
فلوچارت روال برگزاری دوره های آموزشی با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی
فرمت پیشنهادی گواهی دوره آموزش کار با حیوانات آزمایشگاهی مورد تایید کمیته اخلاق
فرم گزارش واقعه نامطلوب در نگهداری یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی

 

فرم‌های عملکردی

هر یک از مراکز تکثیر، پرورش، نگهداری یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی، به فراخور شرایط خود می‌توانند فرم‌های مورد نیاز عملکرد مرکز را تهیه نموده و مورد استفاده قرار دهند. فرم‌های ذیل به عنوان پیشنهاد ارائه شده است.

عنوان
تفاهم نامه جهت به اشتراک گذاری بافت‌ها و مواد بیولوژیک حاصل از حیوانات آزمایشگاهی
سرفصلهای پیشنهادی برگزاری کارگاه‌های آموزش کار با حیوانات آزمایشگاهی
چک‌لیست اتاق جراحی
چک‌لیست نظافت
برگه ثبت دما و رطوبت
درخواست استفاده از امکانات مرکز نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی
درخواست تأمین حیوان آزمایشگاهی
ثبت عدم انطباق با مصوبه کمیته اخلاق
برگه مشخصه نگهداری انفرادی حیوان
فرم روند مدیریت وقایع نامطلوب در کار با حیوانات آزمایشگاهی
برگ مشخصات محل نگهداری از حیوانات
پرونده تاریخچه حیوانات در مرکز

 

منابع قابل استفاده برای اعضای کمیته‌های اخلاق

عنوان
شیوه داوری فرم «درخواست بررسی طرح‌های پژوهشی مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی»
شیوه بررسی درخواست مجوز کار با حیوانات آزمایشگاهی
شیوه نظارت بر طرح‌های پژوهشی مربوط به حیوانات آزمایشگاهی
شیوه نظارت بر دوره‌های آموزشی مربوط به حیوانات آزمایشگاهی

 

منابع علمی برای پژوهشگران

عنوان
محاسبه تعداد حیوانات آزمایشگاهی مورد نیاز در پژوهش
بانک اطلاعات روش‌های اخلاقی استفاده از حیوانات (شامل جایگزینی،کاهش، یا حفظ رفاه حیوانات مورد استفاده)
(منبع: )
کلیپ کوتاه در مورد راهنمای طراحی و اجرای مطالعات حیوانات آزمایشگاهی (PREPARE)
بیهوشی، بی‌دردی، و مرگ با ترحم در موش کوچک آزمایشگاهی

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.