English

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

اعتبارنامه
IR.IUMS.REC شناسه:
کمیته تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی نوع:
کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه/منطقه‌ای سلسله مراتب:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ ثبت:
۲ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشگاه پزشکی اجتماعی/متخصص بالینی جلیل کوهپایه زاده
رئیس/ عضو اصلی
استاد معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سید عباس متولیان
دبیر/ عضو اصلی
N/A رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی ایران رادیولوژی/متخصص بالینی مرتضی اشرفی
حقوقدان/ عضو اصلی
استادیار مسئول نهاد رهبری در دانشگاه اقتصاد/دکترای تخصصی (PhD) محمود عیسوی
روحانی/ عضو مشاور دائمی
استاد عضو هیأت علمی دانشگاه اپیدمیولوژی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) حمید رضا برادران عطارمقدم
متخصص آمار و اپیدمیولوژی/ عضو مشاور دائمی
استادیار مدیر گروه اخلاق پزشکی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مینا فروزنده
متخصص اخلاق در پژوهش/ عضو اصلی
دانشیار رئیس بخش طب روان تنی روان پزشک/متخصص بالینی مهدی نصر اصفهانی
پژوهشگر/ عضو اصلی
استاد رئیس مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم غدد درون ریز و متابولیسم/متخصص بالینی محمد ابراهیم خمسه
پژوهشگر/ عضو اصلی
استاد مدیر گروه پزشکی اجتماعی و خانواده اپیدمیولوژی بالینی/فلوشیپ فوق تخصصی مرضیه نجومی
پژوهشگر/ عضو اصلی
استاد معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران جراحی زانو/فلوشیپ فوق تخصصی ‪ابوالفضل باقری فرد
عضو اصلی
N/A متخصص آسیب شناسی و رییس اداره امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی ایران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مجیدرضا خلج زاده
نماینده جامعه علمی/ عضو اصلی
استادیار کارشناس اخلاق دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) اکرم هاشمی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۴۰۰/۳/۲۹
پایان‌نامه
اعتباریابی و هنجاریابی آزمون کوتاه معاینه شناختی ادنبروک در غربالگری شناختی اختنلالات عصبی شناختی اختلالات عصبی شناختی عمده و خفیف در جمعیت سالمندان ایران IR.IUMS.REC.1400.284 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۴۰۰/۳/۲۹
پایان‌نامه
سنتز مشتقات جدید 2-متوکسی-4-((2-(فنیل کارباماتیول) هیدرازینیلیدین) متیل) فنیل فنیل کاربامات بعنوان مهارکننده های احتمالی آنزیم اوره آز هلیکوباکتر پیلوری IR.IUMS.REC.1400.283 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۴۰۰/۳/۲۶
پایان‌نامه
بررسی اثر ترس از افتادن و کمردرد بر روی کنترل پاسچر افراد سالمند IR.IUMS.REC.1400.282 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۴۰۰/۳/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه اثر دو پروتکل تمرینی با ویژگی های شناختی متفاوت بر فعالیت مغزی و عضلانی با استفاده از الکتروانسفالوگرام و الکترومایوگرافی در مردان فوتبالیست با سابقه جراحی رباط صلیبی قدامی IR.IUMS.REC.1400.281 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۴۰۰/۳/۲۲
پایان‌نامه
بررسی سطح تستسترون در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی مراجعه کننده به کلینیک اورولوژی و گوارش بیمارستان های فیروزگر و رسول اکرم(ص) تهران در سال 1399 IR.IUMS.REC.1400.280 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۴۰۰/۳/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی اثر Hsp70 و مهار‌کننده PD-1 بر افزایش فعالیت سلول‌های کشنده طبیعی تکثیر شده از بیماران مبتلا به لوسمی میلوییدی حاد عود کننده (Relapsed AML) و افراد سالم IR.IUMS.REC.1400.279 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۴۰۰/۳/۲۲
طرح پژوهشی
درمان سندرم تحریک بیش از حد تخمدان در یک مدل موش توسط کانابیدیول، یک بازدارنده مسیر آنژیوژنز IR.IUMS.REC.1400.278 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۴۰۰/۳/۲۲
طرح پژوهشی
عنوان طرح پژوهشی: تاثیر پروبیوتیک ها در درمان سوختگی های حرارتی کودکان: یک مطالعه کارآزمانی بالینی کنترل شده و دو سویه کور آینده نگر IR.IUMS.REC.1400.277 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۴۰۰/۳/۲۲
پایان‌نامه
بررسی ویژگی های هیستوپاتولوژیک بازواسکوآموس سل کارسینوم و تطابق کلینیکوپاتولوژیک آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم طی سال های 1399-1389 IR.IUMS.REC.1400.276 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۴۰۰/۳/۲۲
پایان‌نامه
بررسی علل حادثه حریق کلینیک سینا اطهر و ارائه پیشنهادهای تاب آوری جهت جلوگیری از حوادث مشابه IR.IUMS.REC.1400.275 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۴۰۰/۳/۲۲
پایان‌نامه
بکارگیری مدل مخاطرات رقیب با توزیع وایبل دوپارامتری با رویکرد بیزی در داده های پزشکی IR.IUMS.REC.1400.274 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۴۰۰/۳/۲۲
پایان‌نامه
بررسی شاخص‌های حساسیت و ویژگی شبکه عصبی پیچشی برای تشخیص سل به وسیله تصاویر پزشکی IR.IUMS.REC.1400.273 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۴۰۰/۳/۲۲
پایان‌نامه
بررسی ارتباط عملکرد فیزیکی و ترس از افتادن در سالمندان با و بدون کمردرد IR.IUMS.REC.1400.272 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۴۰۰/۳/۲۲
پایان‌نامه
بررسی جامع سابجکتیو و آبجکتیو وضعیت سیستم تطابقی و دید دو چشمی در بیماران جوان مبتلا به هایپرگلیسمی دیابتی و مقایسه با افراد غیردیابتی IR.IUMS.REC.1400.271 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۴۰۰/۳/۲۲
پایان‌نامه
ارائه مدل پیش بینی نوع جراحی در بیماران مبتلا به سنگ حالب IR.IUMS.REC.1400.270 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۴۰۰/۳/۲۲
پایان‌نامه
بررسی آسیب کلیوی در بیماران مبتلا به کووید و PCR مثبت بستری شده در بیمارستان فیروزآبادی در بازه ی زمانی فروردین 1399 تا خرداد1399 IR.IUMS.REC.1400.269 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۴۰۰/۳/۲۲
پایان‌نامه
بررسی آسیب های قلبی عروقی در بیماران مبتلا به کووید 19 و PCR مثبت در بیمارستان فیروزآبادی از اول فروردین تا پایان خرداد 1399 IR.IUMS.REC.1400.268 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۴۰۰/۳/۲۲
پایان‌نامه
بررسی اثر ویروس کووید-19 بر روی سیستم اسکلتی عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک IR.IUMS.REC.1400.267 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۴۰۰/۳/۲۲
پایان‌نامه
ترجمـه فارسی، و بررسی روایی-پایایی نسخه فارسی شده پرسش نامه معیاراختلال تنه در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس IR.IUMS.REC.1400.266 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۴۰۰/۳/۲۲
پایان‌نامه
بررسی تغییر ضخامت عضلات شکمی با استفاده از اولتراسوند، حین وضعیت های پوسچرال عملکردی ایستادن، در افراد سالمند با و بدون کمردرد مزمن غیر اختصاصی IR.IUMS.REC.1400.265 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.