English

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

اعتبارنامه
IR.IUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه نوع کمیته:
۲ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشگاه پزشکی اجتماعی/متخصص بالینی جلیل کوهپایه زاده
رئیس/ عضو اصلی
دانشیار معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سید عباس متولیان
دبیر/ عضو اصلی
N/A مدیر امور حقوقی دانشگاه حقوق خصوصی/کارشناسی ارشد مژگان عبدالعلی
حقوقدان/ عضو اصلی
استادیار مسئول نهاد رهبری در دانشگاه اقتصاد/دکترای تخصصی (PhD) محمود عیسوی
روحانی/ عضو مشاور دائمی
دانشیار موسس و مدیر مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران TCRI اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) مسعود سلیمانی دودران
متخصص آمار و اپیدمیولوژی/ عضو مشاور دائمی
استادیار معاون هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی ایران دکترای تخصصی رادیولوژی ومتخصص اخلاق پزشکی/متخصص بالینی مرتضی اشرفی
متخصص اخلاق در پژوهش/ عضو اصلی
N/A بازنشسته بانک مسکن-مدیر امور اعتباری و سرمایه‌گذاری کارشناس ارشد اعتباری/کارشناسی ارشد ذبیح‌اله نعمتی
دانشیار هیئت علمی دانشگاه فارماکولوژی/دکترای تخصصی (PhD) پروانه رحیمی مقدم
پژوهشگر/ عضو اصلی
دانشیار رئیس بخش طب روان تنی روان پزشک/متخصص بالینی مهدی نصر اصفهانی
پژوهشگر/ عضو اصلی
استادیار کارشناس اخلاق دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) اکرم هاشمی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۹/۲۳
پایان‌نامه
ارزشیابی اثر آموزش معنویت بر رضایت از زندگی و معنای زندگی افراد مبتلا به سرطان های گوارشی IR.IUMS.REC.1399.999 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۹/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط اسلوپ پوستریور پلاتو تیبیا با شانس آسیب منیسک مدیال : یک مطالعه مورد - شاهدی IR.IUMS.REC.1399.998 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۹/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط سرزندگی ذهنی با باورهای غیرمنطقی سلامتی دانشجویان کارشناسی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1399 IR.IUMS.REC.1399.997 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۹/۲۳
طرح پژوهشی
مقایسه اثربخشی تزریق پلاسمای غنی از پلاکت با تزریق کورتیکواستروئید در درمان بیماران مبتلا به شانه منجمد: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده IR.IUMS.REC.1399.996 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۹/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی وضعیت سلامت روان در بین اعضای خانواده بیماران مبتلا به COVID-19 IR.IUMS.REC.1399.995 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۹/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی تاثیرمراقبت خانواده محور بر خودکارامدی و امیددر والدین کودکان مبتلا به سرطان IR.IUMS.REC.1399.994 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۹/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی خودمراقبتی و استقلال عملکردی سالمندان مبتلا به نارسایی مزمن کلیه مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران ، سال 1399 IR.IUMS.REC.1399.993 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۹/۲۳
طرح پژوهشی
ارزیابی میزان بیان پروتئین های MAGEA2 و MAGEA3 بر روی انواع تومورهای سرطان بیضه و ارتباط میزان بیان این مارکرها با پروگنوز و خصوصیات بالینی و پاتولوژیکی بیماران IR.IUMS.REC.1399.992 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۹/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر تجویز پاراستامول در مقایسه با مارکائین بر میزان درد ناشی از خروج Chest tube در کودکان تحت جراحی قلب بستری در ICU IR.IUMS.REC.1399.991 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۹/۲۳
پایان‌نامه
بررسی اثر بخشی تمرینات عضلات کف لگن با مخروط واژینال همراه با مانور ناک بر شدت بی اختیاری و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادراری IR.IUMS.REC.1399.990 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۹/۲۳
طرح پژوهشی
دانش باروری در زنان و مردان متاهل شهرستان زنجان در سال 1399 IR.IUMS.REC.1399.989 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۹/۲۳
پایان‌نامه
بررسی عملکرد سیستم شنوایی تحت تاثیر داروی مفلوکین: ارزیابیهای الکتروفیزیولوژی IR.IUMS.REC.1399.988 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۹/۲۳
پایان‌نامه
بررسی اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی بهورزان استان بوشهر سال 1399 IR.IUMS.REC.1399.987 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۹/۱۷
طرح پژوهشی
ارزیابی وضعیت حاکمیت نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران IR.IUMS.REC.1399.986 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۹/۱۷
پایان‌نامه
نقش تعدیل کننده تاب آوری در ارتباط بین تنظیم هیجان و گرایش به خودکشی در افراد دارای نشانه های افسردگی IR.IUMS.REC.1399.985 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۹/۱۷
پایان‌نامه
بررسی وضعیت ارگونومیک اندوسکوپیست های گوارش در واحد اندوسکوپی بیمارستان شریعتی IR.IUMS.REC.1399.984 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۹/۱۷
طرح پژوهشی
مقایسه روش لوله گزاری نای از بینی و روش وله گزاری نای از دهان بر سهولت مدیریت راه هوایی و پایداری وضعیت همودینامیک حین اینتوباسیون بیماران سوختگی حاد با راه هوایی مشکل در بیمارستان سوختگی شهید مطهری بین سالهای 93-98 IR.IUMS.REC.1399.983 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۹/۱۷
پایان‌نامه
ارتباط اضطراب سلامت با عملکرد جنسی و نگرش به یائسگی در زنان یائسه مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر سبزوار ، سال 1399 IR.IUMS.REC.1399.982 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۹/۱۷
پایان‌نامه
بررسی میزان کارآیی تشخیصی استفاده از بلودومتیلن در مقایسه با روشهای رادیونوکلئید در تعیین وضعیت سنتینل لنف نود در بیماران مبتلا به پاپیلاری تیروئید کنسر مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه ایران در سالهای 1398 و 1399 IR.IUMS.REC.1399.981 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۹/۱۷
پایان‌نامه
بررسی استرین پترن های قلبی در بیماران مبتلا به پریکاردیت فشارنده و آمیلوئیدوز در مقایسه با گروه سالم به وسیله کاردیاک ام ار ای در بیماران مراجعه کننده به مرکز قلب شهید رجایی در بین سال های 95 تا 97 IR.IUMS.REC.1399.980 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.